Żory, dnia 12 czerwca 2020 

Związek Harcerstwa Polskiego  

Komendantka Hufca Żory 

Hm. Władysława Drobnego

 

Rozkaz S2/2020 

Druhny i Druhowie! 

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym na wieczną wartę odeszła hm. Wanda BIEGESZkomendantka Hufca ZHP Żory w latach 2003-2007.  

Druhna Wanda do końca wypełniła słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – była wsparciem kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. 

Harcmistrzynię Wandę Biegesz zapamiętamy jako naszą komendantkę i ciepłą osobę, która zawsze znajdowała czas i miejsce w swoim życiu dla harcerzy i instruktorów, pełniąc służbę w naszej organizacji.  

Druhny i Druhowie! 

 

  1. Zarządzam żałobę w Hufcu ZHP Żory, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu. 
  1. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.

 

Czuwaj! 

/-/ hmAnna Buksa